Trách nhiệm VLNDC Thành viên

Để tạo ra một hệ thống hiệu quả và bền vững mà không phải là gánh nặng cho các thành viên, mạng yêu cầu các thành viên phải làm những điều sau đây:

  1. Ký tên và tuân theo các điều khoản của VLNDC Biên bản ghi nhớ
  2. Chỉ định một người điểm VLNDC cho tổ chức của bạn (aka một “người hỗ trợ”) để giao tiếp với VLNDC Song ngữ Navigator
  3. Tham dự cuộc họp hàng quý VLNDC All-Thành viên
  4. Yêu cầu mỗi người hỗ trợ tham dự đào tạo VLNDC
  5. Cung cấp thông tin cập nhật sức tải trên tuyến Thành viên Portal VLNDC
  6. Xử lý giới thiệu VLNDC một cách kịp thời

Nếu bạn có bất cứ thắc mắc gì về mạng, xin vui lòng liên hệ với người quản lý mạng thông qua việc tiếp xúc chúng tôi trang.