Liên hệ chúng tôi

bạn đã bị ảnh hưởng bởi một tội ác?

Nếu bạn đã bị ảnh hưởng bởi một tội ác và có một vấn đề pháp lý liên quan mà bạn muốn nói chuyện với một luật sư về, VLNDC có thể hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm các nguồn lực đúng. Vui lòng điền vào mẫu liên kết bên dưới để được liên lạc bởi VLNDC Navigator cho một lượng mạng.

Lượng không đảm bảo đại diện pháp lý, nhưng sẽ cung cấp cho bạn hỗ trợ miễn phí để giúp kết nối bạn đến các tổ chức pháp lý phù hợp mà có thể giúp bạn với vấn đề pháp lý của bạn.

Thông tin của bạn sẽ được giữ kín và sẽ chỉ được sử dụng để tiếp nhận các dịch vụ VLNDC.

Nhận pháp lý Trợ giúp

Bạn có phải là nhà cung cấp dịch vụ pháp lý?

Vui lòng điền vào mẫu dưới đây nếu bạn đang quan tâm trong việc học làm thế nào để trở thành một phần của VLNDC và có của chúng tôi Network Manager liên lạc bạn.

Trở thành một thành viên